Excimer Lazer

Excimer Lazer bütün dünyada en yaygın uygulanan Refraktif cerrahi yöntemidir. Miyopi, Hipermetropi ve Astigmat gibi göz kırma kusurlarının tedavisinde çok hassas düzeltme sağlamaktadır. Dünyada 50 milyonu aşan kişiye Excimer Lazer uygulanmıştır. NASA ve Amerikan Ordusunun pilotlarında onayladığı güvenli bir yöntemdir. Operasyon teknikleri hastanın durumuna ve göz yapısına göre seçilerek uygulanabilir. FemtoLasik, i-Lasik, Lasik, SMİLE gibi flepli tedaviler ve PRK, Epilasik, Lasek, NoTouch gibi yüzeyel tedaviler.

FemtoLASİK ve İ-LASİK NEDİR ?

Korneanın üst yüzeyinde ince bir tabakanın Femtosecond denilen özel bir lazerle kesilerek kapakçık şeklinde açılması ve stroma denilen korneanın orta tabakasına uygulanan Excimer lazer ile göz derecelerinin düzeltilmesi prensibine dayanır.

İ-lasik tekniği tamamen ağrısız ve çok kısa süre alan bir yöntemdir. Damla ile göz uyuşturulur. Ameliyatta herhangi bir iğne veya dikiş işlemi yoktur.

SMİLE Femtosecond ile korneada stroma bölgesinde iki ayrı tabaka halinde kesi ile ortadan bir tabakanın çıkarılması işlemidir. Yüksek derecelerde uygulanamamakta olup kuru göz hastalarında avantaj sağlamaktadır.

NoTouch 4 dereceye kadar olan düşük dereceli miyoplarda epitel denilen koruyucu tabaka lazerle temizlenerek kalan stroma orta tabakaya excimer lazer uygulanmasına verilen isimdir. tedavi iyileşme süresi daha uzun daha ağrılı bir yöntemdir. İnce kornealarda FemtoLasik yapılamayan olgularda iyi bir alternatiftir.

KİMLER LAZER OLABİLİR ?

 • 18 yaş üzerinde olan ve gözlük, lens kullananlar,
 • Son iki yılda 0,50 diopriden fazla göz derecesi değişmemiş,
 • -10 diopriye kadar miyopisi olanlar,
 • -6 diopriye kadar astigmat, +6 diopriye kadar hipermetropisi olanlar,
 • Kornea dokusu kalınlığı yeterli olanlar,
 • Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar,
 • Gözlerinde başka bir hastalık bulunmayanlar ( keratokonus, göz tansiyonu vb )
 • Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde göz yapısı, ameliyeta uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.

Neden Femtosecond ( Biçaksız )Lazer ?

 • Femtosecond Lazer ile ince flep oluşturabilme imkanı ile yüksek kırma kusurlu hastalar excimer laser uygulanabilmektedir.
 • Microkeratom kullanımında nadir de olsa görülebilecek komplikasyonlar en aza indirgenir.
 • Femtosecond kullanılarak flep oluşturmada kornea üzerine çok az basınç uygulandığı için çok daha rahattır.

Tedavi Öncesi

 • İlasik tedavisi çok kısa süren ve hasta açısından zorluğu olmayan bir tedavi olduğu için ameliyat endişesi ve stresiyle gelmemelisiniz.
 • Tedavi günü yemek yemenizin hiçbir sakıncası yoktur.
 • Sizden sadece göz makyajı yapmamanız, parfüm kullanmamanız ve aspirin gibi kanı sulandırıcı ilaçlar içmemenizi istemekteyiz.
 • Lazer odasına girmeden önce gözleriniz sadece damla ile uyuşturulur.

Tedavi Sırasında

Lazer odasına girdiğinizde özel lazer yatağına sırtüstü uzanmanız istenir. Gözünüze steril bir örtü örtülür, ardından gözlerinizi tedavi süresince kırpmamanız için özel ve güvenli bir aparatla göz kapaklarınız aralanır. Tedaviniz her bir göz için yaklaşık 4-5 dakika kadar sürer ve ağrı, acı hissetmezsiniz. Tedavi boyunca rahat olmanız ve talimatlara uymanız çok önemlidir. Tedavi bittikten sonra lazer odasından gözleriniz bandjlanmadan çıkarsınız.

Tedavi Sonrası İlk 24 saat

Lazer tedaviniz tamamlandıktan sonra yaklaşık yarım saat süre ile bekletilir ve kontrol muayenesine alınırsınız. Bu kontrolden sonra hastanemizden ayrılabilirsiniz. İlk gün bulanık görme ve gözlerde 3-4 saat batma, yanma ve sulanma olması normaldir. Size tavsiye edilen şekilde ilaçlarınızın kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir. Lazer sonrası baş ağrısı hissederseniz aspirin dışında bir ağrı kesici almanızda sakınca yoktur. Ameliyat olduğunuz gün araba kullanmanızı ve işe gitmenizi önermiyoruz. Tozlu ortamda bulunmaktan kaçınınız. İlk 24 saat süresince tedavi edilen gözü ovalamak, kaşımak, el sürmek, yüz yıkamak ve banyo yapmak sakıncalıdır. İlk günlerde gözünüze sabun ve şampuan kaçırmaktan sakınınız.

Operasyonun ertesi günü sosyal ve iş yaşantınızı kısıtlayacak yan etki kalmaz.

Lazer sonrası,1. gün, 1. hafta ve 1. ay kontrolleriniz yapılır. Yaklaşık 3 hafta süre ile çeşitli damlalar ve 3-6 ay boyunca suni gözyaşı damlası kullanmanız gerekir.