Keratokonus Tedavileri

keretakonus TedavileriKeratokonus kornea denilen gözün renkli kısmının önünde yer alan saydam tabakanın incelmesi hastalığıdır. Kornea ilerleyici biçimde incelerek öne doğru sarkar ve koni şeklinde çıkıntıya yol açar.Bu nedenle ergenlik yaşlarından başlayarak düzensiz astigmatizm gelişerek görme giderek bozulur.

Hastalığın evresine göre tedavi farklıdır erken evrelerde gözlük düzeltmesi yeterli olur. Hafif ve orta evrelerde görme keskinliğini artırmak için Keratokonus için özel üretilmiş gaz geçirgen veya yarı sert lensler kullanılır.

Yeni jenerasyon hibrit yumuşak etekli sert merkezli düzeltici lenslerin uygulanması görmeyi ve hasta konforunu artırmaktadır.

Keretakonus Tedavileri

Cross linking ( çapraz bağlama ) son yıllarda uygulanmaya başlayan korneadaki kollajen liflerin riboflavin ile doyurulması ve özel bir dalga boyundaki mavi lazerle tedavisi ile daha sağlam bir kornea elde edilme yöntemidir.

Kornea içine ring ( halka ) yerleştirilmesi, korneanın gerginleştirilmesi ve düzeltilmesini sağlar bu şekilde görme keskinliği ve kalitesinin artışı hedeflenir.

Uygun vakalarda doğru seçimin yapılması hastanın yaşam kalitesini artırmaktadır. Hastalık ilerleyici ise Cross Linking tedavisi yapılmalı; durağan ise korneaya yapılacak böyle bir müdaheleden kaçınmak gerekir.

Hibrit lenslerin kullanıma girmesi ve yaygınlaşması kornea içi halka gereksimini azaltmıştır, pek çok hastada ameliyata gerek kalmadan görme çok iyi seviyeye ulaşmaktadır.

Kornea içi halkalarda kornea gerilerek düzensiz astigmat ortadan kaldırılmakta fakat miyopideki düzeltme bazen yeterli olmayabilmektedir böyle durumlarda ameliyat sonrası dönemde gözlük veya lens kullanılabilmektedir.

Keretakonus TEdavileriDuruma göre bu tedaviler kombine edilebilmektedir.

Excimer Lazer keratokonus hastalarında kontrendike (yapılmaması gereken) dir.

Son yıllarda Cross Linking tedavisinin gündeme gelmesinden sonra Cross Linking ile kornea sağlamlığı sağlandıktan sonra TPAEK yöntemi ile Excimer Lazer ile kalan bozukluğun düzeltilmesi ile ilgili yayınlar mevcuttur.

Hastalığın son safhasında kornea nakli (Keratoplasti) gerekir, kornea nakli keratokonus hastalarında başarılı sonuçlar verir.